Yhteystiedot/Contact

anne.makkonen@uniarts.fi

Anne Makkonen
Pastori Jussilaisen tie 4 A 7
00400 Helsinki
Finland
+358407047585Olen tanssin menneisyyden ja nykyisyyden taiteileva naarastutkija, tanssi-alan monitoimija ja aloitteleva Feldenkrais-mentelmän harjoittaja, joka tuntee olonsa kotoisaksi ajassa, jossa sekä taidelajien että taiteen ja tieteen rajat vuotavat ja maailma jäsentyy aina uudestaan.

Opetan ja kehittelen vaihto-ehtoisia tapoja opettaa tanssin historiaa ja analyysia eri tanssialan oppilaitoksissa. Osallistun erilaisiin taiteel- lisiin projekteihin ja kirjoitan ja tutkin tanssia ja sen nykyisyyttä ja mennyttä silloin kun tunnen siihen tarvetta. Harjoitan kehollisuutta, tanssia, budoa, neulomismeditaatiota.  

And almost same in English...

I am a dance historian and an artistic researcher of the past and present in dance, a manifold agent in dance and in art field and recently graduated Feldenkrais practitioner. I feel at home in time, in which borders between art genres and arts and research are blurring and leaking and the reality is constructed again and again.  I teach and develop alternative ways to teach and explore dance history and analysis in professional dance education. I participate some artistic projects and write about dance and body, when I feel the need for it. I practice somatics, dance, budo and knitting meditation. 

My studies include: Professional Feldenkrais Training London 2011-2015; PhD 2007 Dance Studies University of Surrey, MA 1990 Dance Studies University of Surrey, MA 1989 Drama studies, Mathematics, Old Testament Exegesis University of Helsinki.