Yhteystiedot/Contact

anne.makkonen@uniarts.fi

Anne Makkonen
+358407047585Olen tanssin menneisyyden ja nykyisyyden taiteileva naarastutkija, tanssi-alan monitoimija ja aloitteleva Feldenkrais-mentelmän harjoittaja, joka tuntee olonsa kotoisaksi ajassa, jossa sekä taidelajien että taiteen ja tieteen rajat vuotavat ja maailma jäsentyy aina uudestaan.

Opetan ja kehittelen vaihtoehtoisia tapoja opettaa tanssin historiaa ja analyysia eri tanssialan oppilaitoksissa. Osallistun erilaisiin taiteellisiin projekteihin ja kirjoitan ja tutkin tanssia ja sen nykyisyyttä ja mennyttä silloin kun tunnen siihen tarvetta. Harjoitan kehollisuutta, tanssia, budoa, neulomismeditaatiota.  

And almost same in English...

I am a dance historian and an artistic researcher of the past and present in dance, a manifold agent in dance and in art field and recently graduated Feldenkrais practitioner. I feel at home in time, in which borders between art genres and arts and research are blurring and leaking and the reality is constructed again and again.  I teach and develop alternative ways to teach and explore dance history and analysis in professional dance education. I participate some artistic projects and write about dance and body, when I feel the need for it. I practice somatics, dance, budo and knitting meditation. 

My studies include: Professional Feldenkrais Training London 2011-2015; PhD 2007 Dance Studies University of Surrey, MA 1990 Dance Studies University of Surrey, MA 1989 Drama studies, Mathematics, Old Testament Exegesis University of Helsinki.